تاریخ انتشار آلبوم ابراهیم چاوشی از ۵ به ۱۱ شهریور تغییر کرد

با توجه به ایجاد مشکلاتی غیر منتظره در چاپ و توزیع نسخه های مختلف آلبوم “ابراهیم“، تاریخ انتشار از ۵ به ۱۱ شهریور تغییر پیدا کرد.
تیزر جدید آلبوم ابراهیم در حال آماده سازی است و بزودی منتشر خواهد شد.
هر هشت ترک را خواهید شنید.
شهاب اکبری با یک و فرشاد حسامی با دو تنظیم در آلبوم حضور دارند.